Meble Biurowe
Komfortowa architektura biurowej przestrzeni

Posts Tagged ‘szerokość schodów’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Tańszym gatunkiem paliwa jest węgiel kamienny. Ma on czarny kolor, silny smolisty połysk łatwo się rozpala, pali się silnym, jasnym płomieniem bez wydzielania dużej ilości dymu i ma własność dobrego spiekania się. Zużycie paliwa przy nagrzewaniu odkuwek zależy od gatunku i jakości paliwa. wielkości samej odkuwki oraz doświadczenia kowala i ilości pomocników kowalskich. Średnio przy pracy zużycie jego na jedno nagrzanie wynosi 60 – 70% wagi odkuwki (przy spawaniu 120; 10) Przy użyciu węgla drzewnego zużycie paliwa na jedno nagrzanie wynosi 40 – 60; 10 a przy spawaniu – 70 – 9070 wagi odkuwki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szerokość schodów’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Dla intensywnego spalania materiału opałowego doprowadza się do palenisk powietrze za pomocą miechów kowalskich lub wentylatorów. Miechy kowalskie są kształtu klinowego i cylindrycznego oraz pojedynczego i podwójnego działania. Miech klinowy podwójnego działania. Składa się on z wylotu , na którym przegubowo zamocowane są ruchome deski i nieruchoma deszczułka . Wszystkie deszczułki są połączone ze sobą skórą lub nieprzepuszczalnym materiałem ułożonym w zakładki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szerokość schodów’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Wentylatory dają równomierny przepływ powietrza. Kowalskie prace i narzędzia. Kowal musi mieć następujące narzędzia : pogrzebacz potrzebny do oczyszczania pieca ze żwiru, popiołu; drążek do żarzącego się węgla, kropidło do polewania węgla wodą oraz szuflę do nasypywania paliwa i usuwania popiołu z pieca. Podstawowym narzędziem kowala jest młotek (ręczny) wagi od 0,5-2 kg, a pomocnika – młotek wagi od 2-10 kg. Prawie wszystkie prace są wykonywane na kowadle. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szerokość schodów’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Dla połączenia końców przygotowanego materiału stosuje się dość często spawanie. Przy spawaniu końce przygotowanego materiału nagrzewa się do temperatury 1100 – 1300°, następnie nakłada się na siebie i zbija razem silnymi uderzeniami młota. W ten sposób otrzymuje się trwale połączenie. Dobrze się spaja miękka stal o zawartości 0,15 – 0,25% węgla. Wszystkie inne domieszki wchodzące w skład stali obniżają stopień jej trwałego połączenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries