Meble Biurowe
Komfortowa architektura biurowej przestrzeni

Posts Tagged ‘remont w 48h’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Tańszym gatunkiem paliwa jest węgiel kamienny. Ma on czarny kolor, silny smolisty połysk łatwo się rozpala, pali się silnym, jasnym płomieniem bez wydzielania dużej ilości dymu i ma własność dobrego spiekania się. Zużycie paliwa przy nagrzewaniu odkuwek zależy od gatunku i jakości paliwa. wielkości samej odkuwki oraz doświadczenia kowala i ilości pomocników kowalskich. Średnio przy pracy zużycie jego na jedno nagrzanie wynosi 60 – 70% wagi odkuwki (przy spawaniu 120; 10) Przy użyciu węgla drzewnego zużycie paliwa na jedno nagrzanie wynosi 40 – 60; 10 a przy spawaniu – 70 – 9070 wagi odkuwki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘remont w 48h’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Dla intensywnego spalania materiału opałowego doprowadza się do palenisk powietrze za pomocą miechów kowalskich lub wentylatorów. Miechy kowalskie są kształtu klinowego i cylindrycznego oraz pojedynczego i podwójnego działania. Miech klinowy podwójnego działania. Składa się on z wylotu , na którym przegubowo zamocowane są ruchome deski i nieruchoma deszczułka . Wszystkie deszczułki są połączone ze sobą skórą lub nieprzepuszczalnym materiałem ułożonym w zakładki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘remont w 48h’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Wentylatory dają równomierny przepływ powietrza. Kowalskie prace i narzędzia. Kowal musi mieć następujące narzędzia : pogrzebacz potrzebny do oczyszczania pieca ze żwiru, popiołu; drążek do żarzącego się węgla, kropidło do polewania węgla wodą oraz szuflę do nasypywania paliwa i usuwania popiołu z pieca. Podstawowym narzędziem kowala jest młotek (ręczny) wagi od 0,5-2 kg, a pomocnika – młotek wagi od 2-10 kg. Prawie wszystkie prace są wykonywane na kowadle. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘remont w 48h’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Dla połączenia końców przygotowanego materiału stosuje się dość często spawanie. Przy spawaniu końce przygotowanego materiału nagrzewa się do temperatury 1100 – 1300°, następnie nakłada się na siebie i zbija razem silnymi uderzeniami młota. W ten sposób otrzymuje się trwale połączenie. Dobrze się spaja miękka stal o zawartości 0,15 – 0,25% węgla. Wszystkie inne domieszki wchodzące w skład stali obniżają stopień jej trwałego połączenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘remont w 48h’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Do nagrzewania miejsca lutowanego i roztopienia lutu używa się lutownicy nagrzanej uprzednio w piecu lub nad specjalną lampą do temperatury 400 – 500°. Przed roztopieniem się lutu pracujący koniec lutownicy oczyszcza się nacierając go salmiakiem. W celu zabezpieczenia metalu. przed utlenianiem pokrywa się go cienką warstwą ołowiu lub stopem ołowiu z cyną. Zabieg ten nazywa się ługowaniem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘remont w 48h’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Przyrządy pomiarowe. Ponieważ odkuwki przy obróbce mają wysoką. temperaturę, to do ich pomiarów nie stosuje się zwykłych narzędzi. Kowalskie narzędzia pomiarowe: cyrkle tokarskie, piennik wewnętrzny do mierzenia odkuwek, który jest zaopatrzony w dwie pary nóżek przegubowo zamocowanych na długim trzonku. Każda para nóżek nastawiana jest na największy i najmniejszy rozmiar odkuwki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘remont w 48h’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Jakość zahartowania można sprawdzić pilnikiem. Jeśli powierzchnia jest dobrze zahartowana, to pilnik. będzie się po niej ślizgał zostawiając tylko nieznaczne rysy. Przy dużym zużyciu lemiesza stosuje się nakładanie zniszczonych miejsc. Organizując miejsca pracy należy przede wszystkim uwzględniać największą jej wydajność i jakość. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘remont w 48h’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

PRACOWNIA STOLARSKA I BEDNARSKA Miejsce pracy stolarza. Najważniejszym wyposażeniem pracowni stolarskiej jest warsztat stolarski, który składa się z 2, części: górnej – płyty warsztatu i dolnej – podwarsztatowej. Płyta warsztatu zaopatrzona jest w dwa imadła boczne lub poprzeczne, służące do przytwierdzania materiału przy jego układaniu na krawędzie oraz w imadła wzdłużne – dla umocowania obrabianego materiału na płask. Do umocowania małych przedmiotów stosuje się ramę zaopatrzona w śrubę. Prace wykonywane przez stolarza składają się z następujących czynności, koniecznych przy obróbce drzewa -: 1) piłowanie, 2) rąbanie i ciosanie, 3) struganie, 4) drążenie, 5) wiercenie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘remont w 48h’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Co kilkanaście lat, zależnie od materiału złoża, należy go wymienić lub wyżarzyć. Okres dojrzewania błony biologicznej trwa kilka do kilkunastu dni, zależnie od zlewania ścieków na złoże zraszane temperatury i rodzaju ścieków. Według Imhoffa dopuszczalne obciążenie objętościowe złóż zraszanych wynosi 5 Mzm. Zanieczyszczenia ściekami poprodukcyjnymi dolicza się wg równoważnej liczby mieszkańców (RM). Stopień oczyszczania jest wysoki i łącznie z osadnikami wstępnymi i wtórnymi odpowiada redukcji BZTs od 65 do 95%, przeciętnie 87010. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘remont w 48h’

Tanszym gatunkiem paliwa jest wegiel kamienny

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Zależnie od sposobu napowietrzenia ścieków rozróżnia się urządzenia: – napowietrzane powietrzem sprężonym, napowietrzane mechanicznie (powierzchniowo), – z napowietrzeniem złożonym. W pierwszym przypadku powietrze sprężone odprowadza: się równomiernie za pomocą przewodów zaopatrzonych w otwory 2-3 mm (system Inka) lub za pomocą płytek porowatych (filtrosów), umieszczonych na dnie komór przepływowych o głębokości 2,7-3,0 m. W komorach typu Inka potrzebna ilość powietrza wynosi 80-100 ma na 1 kg wprowadzonego ładunku BZT5; napowietrzanie – średnio- lub grubopęcherzykowe. Obsługa komór systemu Inka jest prosta i komory te mogą być stosowane w oczyszczalniach przeznaczonych dla miast mniejszych. W Polsce system Inka został wprowadzony m. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries