Meble Biurowe
Komfortowa architektura biurowej przestrzeni

Posts Tagged ‘praktiker zwroty’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W wypadkach powtórnych przekroczeń inspektorzy państwowi mają prawo nakładania kar w wysokości 50 do 100 rubli na brygadzistów brygad ciągnikowych, ich pomocników, traktorzystów, kombajnerów i maszynistów, którzy ponoszą odpowiedzialność za złe wykonanie robót. W stosunku do przewodniczących kołchozów i brygadzistów brygad polowych i innych, którzy przyjęli od brygady ciągnikowej MTS źle wykonane roboty; inspektorzy państwowi mają prawo stawiać wnioski na walnych zgromadzeniach kołchoźników o nałożenie na nich odpowiednich kar. Inspektorzy państwowi kontrolujący jakość ciągnikowych robót MTS nakładają kary w wypadkach: 1. Orki płytszej niż 20-22 cm, a na działkach o mniejszych możliwościach orki przy orce na niepełną wyznaczoną głębokość. 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zwroty’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

BRYGADY WYSOKIEJ JAKOSCI Za przykładem moskiewskiego tkacza, laureata stalinowskiej premii A. Czutkich, brygadzista brygady ciągnikowej jaszykowskiej woroszyłowgradzkiego obwodu – Grzegorz Jewdomaszczenko, a w ślad za nim brygadzista brygady ciągnikowej michałowskiej MTS krasnodarskiego kraju, Jan Szacki, wystąpili w lutym 1949 r. z inicjatywą współzawodnictwa brygad ciągnikowych we wzorowej pracy, podniesieniu kultury rolnictwa i osiągnięciu wysokiego plonu. Prawie w każdym obwodzie i kraju ten nowy ruch współzawodnictwa został podjęty przez dziesiątki i setki przodujących mechanizatorów. W woroszylowgradzkim obwodzie przystąpiło do socjalistycznego współzawodnictwa we wzorowym wykonaniu wiosennych robót 1949 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zwroty’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

WYDAJNOŚĆ ROBOCZA I ZUŻYCIE PALIWA PRZY PRACY AGREGATóW ROLNICZYCH Wydajność agregatu zależy od jego szerokości roboczej, szybkości ruchu i stopnia wykorzystania czasu pracy. Gdyby agregat w ciągu jednej godziny pracował nieustannie, bez nawrotów i postojów, to jego wydajność określałaby powierzchnia prostokąta, którego jeden bok równa się szerokości roboczej, a drugi – długości drogi przebytej przez agregat w ciągu godziny, tj. – szybkości jego ruchu. Biorąc pod uwagę, że szybkość określa się w kilometrach na godzinę, tj. w 1000 mjgodz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zwroty’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wydajność pracy oblicza się biorąc za podstawę skład osobowy pracowników na agregacie i wydajność ich pracy na zmianę. Należy w tym wypadku wydajność agregatu na zmianę podzielić przez ilość robotników pracujących na agregacie. Dla określenia zużycia pracy robotniko-dniówek na jednostkę powierzchni uprawianej trzeba ilość pracujących robotników podzielić przez wydajność agregatu na zmianę. Przy mechanizowaniu produkcji- rolnej zmniejsza się wydatnie zużycie pracy i wydajność jej szybko wzrasta. Porównajmy dla przykładu zużytą pracę na zoranie 1 ha ziemi ornej ciągnikiem S-80 i jednokonnym pługiem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zwroty’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

NORMY PRACY DLA KONNYCH AGREGATÓW ROLNICZYCH Normy pracy agregatów rolniczych powinny być obliczane i ustalane w każdym kołchozie na podstawie norm ogólnych zatwierdzonych dla danego rejonu z uwzględnieniem doświadczeń przodowników i specyficznych warunków miejscowych. Normy pracy powinny być zatwierdzane przez walne zgromadzenie kołchoźników przestudiowane przez kontrolę rejonowego i społkomu. W miarę wzrostu doświadczenia organizacyjnego i podwyższenia wydajności pracy, w miarę ulepszania techniki wykonania robót – normy pracy powinny być sprawdzane i podwyższane. Przykładowe normy pracy i wyceny jednostkowe robót w dniówkach obrachunkowych zostały zatwierdzone zarządzeniem Rady Ministrów ZSRR z 19 kwietnia 1948 r. Normy te opracowane dla podstawowych robót rolnych, wykonywanych konnymi agregatami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zwroty’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

PRZECHOWYWANIE MASZYN Technika rolnicza odróżnia się od przemysłowej tym, że posługuje się maszynami i narzędziami nie w ciągu . pełnego roku, lecz sezonowo – w okresach poszczególnych robót polowych. W ciągu większej części roku maszyny rolnicze nie są używane. Na przykład pługi pracują tylko 20 – 30ro, siewniki 6 – 10%, kombajny 8-12%1. okresu rocznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zwroty’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W wypadkach, gdy maszyny przechowuje się czasowo na otwartym powietrzu, należy podkładać pod kola drewniane podkłady. Miejsca przechowania maszyn należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć przed możliwością pożaru zaopatrując je w sprzęt przeciwpożarowy, jak gaśnice, skrzynie z piaskiem itp. ; przewidzieć trzeba łatwość wyjazdu maszyn z budynku oraz należytą i pewną ich ochronę. Przed ustawieniem maszyn na przechowanie należy zbadać stan poszczególnych ich części, a uszkodzone i zużyte wymontować celem przeprowadzenia ich naprawy. Przygotowując maszyny do eksploatacji w . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zwroty’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Strugi rożnego rodzaju. Jeden z nich ma płytkę w kształcie zaokrąglonego ostrza szerokości od 30 – 35 mm, ustawionego pod kątem 450 do płaszczyzny struganej. Strug ten (zdzierak) jest używany do usuwania dużych nierówności i do przygotowania powierzchni pod dokładniejszą obróbkę. Do wyrównania powierzchni po obróbce zdzierakiem, jak również do strugania dość równych, gładkich powierzchni używany jest równiak. Ma on ostrze proste, szerokości 45 – 50 mm, ustawione pod kątem 450 – 48° do płaszczyzny strugania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zwroty’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Narzędzia do wycinania (dłuta) . Dłuta są dużo grubsze od, rzezaków i służą do wycinania głębokich, podłużnych otworów. Rzezaki są ostrzejsze i stosowane są najczęściej do oczyszczania miejsc pracy wykonanej dłutem, do obcinania brzegów narożników oraz oczyszczania powierzchni. W czasie pracy dłutem uderza się w jego trzonek zwykłym młotkiem żelaznym lub drewnianym. W celu zabezpieczenia przed rozłupaniem trzonka dłuta zakładamy na niego metalowy pierścień. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zwroty’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Złoża spłukiwane W silnie obciążonych złożach spłukiwanych błona biologiczna składa się z bakterii, nielicznych gatunków pierwotniaków i grzybów. Natomiast brak jest robaków i larw owadów wskutek znacznego obciążenia hydraulicznego: 5-krotnie większego niż złóż zraszanych. Wysokość złoża do 4 m. Złoża te powinny być równomiernie obciążone, aby zapewnić spłukiwanie grubszych błonek biologicznych. Minimalne powierzchniowe obciążenie złóż tego typu wynosi 0,8 m3/m2 godz. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries