Meble Biurowe
Komfortowa architektura biurowej przestrzeni

Posts Tagged ‘piec gazowy z zamkniętą komorą spalania’

Normy zuzycia smarów do maszyn rolniczych

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Właściwe określenie zróżnicowanych norm łącznie z innymi zarząd daje natomiast pozytywne wyniki. Na przykład w siewierskiej MTS leningradzkiego obwodu w 1946 roku, kiedy po raz pierwszy zostały zastosowane zróżnicowane normy pracy i zużycia paliwa, umowy z kołchozami zostały wykonane o wiele lepiej niż w poprzednim 1945 roku. W 1945 roku robotnicy MTS starali się pracować tylko w tych kołchozach, gdzie były lżejsze warunki (pierwszej grupy), a umowy z kołchozami, które miały cięższe warunki (trzeciej grupy), nie zostały dotrzymane. Na przykład plan orki zimowej w kołchozach pierwszej grupy był wykonany w 160% w kołchozach drugiej grupy – w 120°/0, a w kołchozach trzeciej grupy – tylko w 18%. W 1946 roku tego już nie było. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘piec gazowy z zamkniętą komorą spalania’

Normy zuzycia smarów do maszyn rolniczych

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

TECHNICZNA OBSŁUGA MASZYN ZNACZENIE I SPOSOBY OBSŁUGI TECHNICZNEJ Ciągniki i inne maszyny rolnicze zużywają się podczas pracy. Praca maszyną dopóki nie stanie ona z powodu jakiegoś defektu jest równoznaczna z dopuszczeniem do uszkodzenia poszczególnych jej części. Należy systematycznie i planowo zapobiegać nadmiernemu zużyciu się części i nie dopuszczać do awaryjnych defektów wymieniając zużyte elementy. Zużywanie się części maszyn rolniczych zostało zbadane przez specjalne zakłady naukowo-badawcze i na tej podstawie zostały opracowane dopuszczalne granice ich zużycia, okresy pracy poszczególnych części oraz sposoby obsługi maszyn . Wyniki badań dały możnosc opracowania planowo-zapobiegawczego, uzasadnionego naukowo systemu technicznej obsługi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘piec gazowy z zamkniętą komorą spalania’

Normy zuzycia smarów do maszyn rolniczych

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

PRZYJMOWANIE I DOSTARCZANIE MASZYN Przy przyjmowaniu maszyn konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego przeglądu technicznego, sprawdzenie stanu maszyn i ewentualnych braków. Z przebiegu tych czynności sporządza się akt techniczny. W pierwszym okresie pracy maszyny, kiedy ma miejsce docieranie się powierzchni współpracujących, może nastąpić bardzo silne zużywanie się części, co w przyszłości niekorzystnie odbije się na użytkowaniu całej maszyny. Aby tego uniknąć, każdy ciągnik i każda bardziej skomplikowana maszyna rolnicza (tak nowa jak i po kapitalnym remoncie) musi przejść okres docierania. Docieranie polega na tym, że maszyna początkowo pracuje z niewielkim obciążeniem, następnie obciążenie powiększa się stopniowo w przeciągu określonego czasookresu osiągając pełne obciążenie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘piec gazowy z zamkniętą komorą spalania’

Normy zuzycia smarów do maszyn rolniczych

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

CODZIENNA I OKRESOWA OBSŁUGA TECHNICZNA MASZYN Planowo-zapobiegawczy system obsługi przewiduje przede wszystkim. codzienną konserwację techniczną. Do codziennej konserwacji należy zewnętrzne oczyszczenie maszyny i współpracującego sprzętu z błota i smaru, sprawdzenie zewnętrznych umocowań, kontrola stanu i regulacja zespołów mechanizmu oraz smarowanie i zaopatrzenie maszyny w paliwo i smary. W zakres periodycznej konserwacji dokonywanej po przepracowaniu przez maszynę określonej liczby godzin lub po wykonaniu określonej pracy wchodzi oprócz codziennych czynności konserwacyjnych całkowita zmiana oleju, kontrola stanu poszczególnych części, regulacja zespołów mechanizmu i okresowa wymiana zużytych części. Im wyższy poziom technicznej obsługi maszyny, tym większą ilość pracy maszyna będzie mogła wykonać. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries