Meble Biurowe
Komfortowa architektura biurowej przestrzeni

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

W wypadkach powtórnych przekroczeń inspektorzy państwowi mają prawo nakładania kar w wysokości 50 do 100 rubli na brygadzistów brygad ciągnikowych, ich pomocników, traktorzystów, kombajnerów i maszynistów, którzy ponoszą odpowiedzialność za złe wykonanie robót. W stosunku do przewodniczących kołchozów i brygadzistów brygad polowych i innych, którzy przyjęli od brygady ciągnikowej MTS źle wykonane roboty; inspektorzy państwowi mają prawo stawiać wnioski na walnych zgromadzeniach kołchoźników o nałożenie na nich odpowiednich kar. Inspektorzy państwowi kontrolujący jakość ciągnikowych robót MTS nakładają kary w wypadkach: 1. Orki płytszej niż 20-22 cm, a na działkach o mniejszych możliwościach orki przy orce na niepełną wyznaczoną głębokość. 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

BRYGADY WYSOKIEJ JAKOSCI Za przykładem moskiewskiego tkacza, laureata stalinowskiej premii A. Czutkich, brygadzista brygady ciągnikowej jaszykowskiej woroszyłowgradzkiego obwodu – Grzegorz Jewdomaszczenko, a w ślad za nim brygadzista brygady ciągnikowej michałowskiej MTS krasnodarskiego kraju, Jan Szacki, wystąpili w lutym 1949 r. z inicjatywą współzawodnictwa brygad ciągnikowych we wzorowej pracy, podniesieniu kultury rolnictwa i osiągnięciu wysokiego plonu. Prawie w każdym obwodzie i kraju ten nowy ruch współzawodnictwa został podjęty przez dziesiątki i setki przodujących mechanizatorów. W woroszylowgradzkim obwodzie przystąpiło do socjalistycznego współzawodnictwa we wzorowym wykonaniu wiosennych robót 1949 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

WYDAJNOŚĆ ROBOCZA I ZUŻYCIE PALIWA PRZY PRACY AGREGATóW ROLNICZYCH Wydajność agregatu zależy od jego szerokości roboczej, szybkości ruchu i stopnia wykorzystania czasu pracy. Gdyby agregat w ciągu jednej godziny pracował nieustannie, bez nawrotów i postojów, to jego wydajność określałaby powierzchnia prostokąta, którego jeden bok równa się szerokości roboczej, a drugi – długości drogi przebytej przez agregat w ciągu godziny, tj. – szybkości jego ruchu. Biorąc pod uwagę, że szybkość określa się w kilometrach na godzinę, tj. w 1000 mjgodz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

podniesienie jakosci robót polowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Wydajność pracy oblicza się biorąc za podstawę skład osobowy pracowników na agregacie i wydajność ich pracy na zmianę. Należy w tym wypadku wydajność agregatu na zmianę podzielić przez ilość robotników pracujących na agregacie. Dla określenia zużycia pracy robotniko-dniówek na jednostkę powierzchni uprawianej trzeba ilość pracujących robotników podzielić przez wydajność agregatu na zmianę. Przy mechanizowaniu produkcji- rolnej zmniejsza się wydatnie zużycie pracy i wydajność jej szybko wzrasta. Porównajmy dla przykładu zużytą pracę na zoranie 1 ha ziemi ornej ciągnikiem S-80 i jednokonnym pługiem. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries