Meble Biurowe
Komfortowa architektura biurowej przestrzeni

Posts Tagged ‘meble szkolne’

Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkursu na projekt opery / Nüvist

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Dzięki uprzejmości Nüvist, Nüvist z Istambułu, podzielił się z nami swoją propozycją konkursu na projekt architektury operowej w Izmirze w Turcji.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Sztuka ma wielką rolę w pokazywaniu tego, co dzieje się w ludziach.
życie.
Dusza, inteligencja i emocje są odbiciem społeczności, a Sztuka tworzy społeczną tożsamość społeczności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘meble szkolne’

Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkursu na projekt opery / Nüvist

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Dzięki uprzejmości AND-RÉ portugalscy architekci AND-RÉ podzielili się z nami swoim projektem Farmville, za który otrzymali I nagrodę w konkursie na projekt nowej spółdzielni rolniczej w Paredes, Inkubator Projektowy i Domy Pracy na Żywo.
Zobacz więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Projekt ten stanowi nowy etap konsolidacji przyszłości spółdzielni rolniczej Paredes.
Poprzez integrację całego projektu.
Paredes: Creative City for Design-Design Hub ., we współpracy z Urzędem Miasta Paredes, Spółdzielnia pełni inne funkcje kreatywnego i multidyscyplinarnego charakteru, stając się centrum rozpowszechniania i promowania kreatywnych możliwości młodych przedsiębiorców w gminie Paredes i realizując jej cele polegające na wspieraniu zaangażowanych rolników. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘meble szkolne’

Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkursu na projekt opery / Nüvist

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

W wypadkach powtórnych przekroczeń inspektorzy państwowi mają prawo nakładania kar w wysokości 50 do 100 rubli na brygadzistów brygad ciągnikowych, ich pomocników, traktorzystów, kombajnerów i maszynistów, którzy ponoszą odpowiedzialność za złe wykonanie robót. W stosunku do przewodniczących kołchozów i brygadzistów brygad polowych i innych, którzy przyjęli od brygady ciągnikowej MTS źle wykonane roboty; inspektorzy państwowi mają prawo stawiać wnioski na walnych zgromadzeniach kołchoźników o nałożenie na nich odpowiednich kar. Inspektorzy państwowi kontrolujący jakość ciągnikowych robót MTS nakładają kary w wypadkach: 1. Orki płytszej niż 20-22 cm, a na działkach o mniejszych możliwościach orki przy orce na niepełną wyznaczoną głębokość. 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘meble szkolne’

Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkursu na projekt opery / Nüvist

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

BRYGADY WYSOKIEJ JAKOSCI Za przykładem moskiewskiego tkacza, laureata stalinowskiej premii A. Czutkich, brygadzista brygady ciągnikowej jaszykowskiej woroszyłowgradzkiego obwodu – Grzegorz Jewdomaszczenko, a w ślad za nim brygadzista brygady ciągnikowej michałowskiej MTS krasnodarskiego kraju, Jan Szacki, wystąpili w lutym 1949 r. z inicjatywą współzawodnictwa brygad ciągnikowych we wzorowej pracy, podniesieniu kultury rolnictwa i osiągnięciu wysokiego plonu. Prawie w każdym obwodzie i kraju ten nowy ruch współzawodnictwa został podjęty przez dziesiątki i setki przodujących mechanizatorów. W woroszylowgradzkim obwodzie przystąpiło do socjalistycznego współzawodnictwa we wzorowym wykonaniu wiosennych robót 1949 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries