Meble Biurowe
Komfortowa architektura biurowej przestrzeni

Podstawowe charakterystyki wytrzymałościowe betonu

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Podstawowe charakterystyki wytrzymałościowe betonu zostały wyznaczone doświadczalnie. Uzyskano tą drogą rzeczywiste wykresy pracy materiałów, tj. zależności naprężenie – odkształcenie. Wielkości momentów niszczących w zamierzonych przekrojach krytycznych dla belek obliczono metodą Guyona, a metodą przegubów plastycznych wielkości granicznych obciążeń Pn i PIV Dla każdego przekroju krytycznego wyznaczono obciążenie rysujące oraz obciążenie uplastyczniające, zakładając tworzenie się pełnych przegubów plastycznych oraz wystąpienie pełnej redystrybucji momentów zginających. W analizie zjawiska plastycznej adaptacji konstrukcji najistotniejszymi wielkościami były: – obciążenie Pl uplastyczniające pierwszy przekrój krytyczny; – obciążenie PIV uplastyczniające ostatni przekrój krytyczny i zamieniające belkę w mechanizm, – stosunek PIv/Pn charakteryzujący topień plastycznej redystrybucji momentów. Aby możliwie dokładnie określić zdolności badanej belki do plastycznej adaptacji, zasadnicze badania, obejmujące siedem identycznych belek typu A, zaplanowano w szczególny sposób. Przewidziano bowiem kontrolowane przemieszczenie pionowe skrajnych podpór, odpowiednio inne w każdej belce. Wywołując w ten sposób określony, stały moment zginający w środkowym przęśle, można było sterować stosunkiem momentów zginających przekroje krytyczne w stanie sprężystej pracy belki. Ponieważ stosunki momentów zginających przekroje krytyczne na granicy ich nośności były we wszystkich belkach jednakowe, uzyskano w ten sposób ciąg belek o różnych współczynnikach dysproporcji nośności Dno Inaczej mówiąc, belkom o jednakowej (teoretycznie) wielkości obciążenia niszczącego konstrukcję PIV można było narzucić różne stosunki PIv/Pn, oraz różne mechanizmy niszczenia. VV przypadku prezentowanych badań, uczyniono to następująco: – w jednej belce założono równoczesne uplastycznienie wszystkich przekrojów krytycznych PIv/Pn = 1; – w trzech belkach założono wcześniejsze uplastycznienie przekrojów krytycznych nad podporami pośrednimi i odpowiednio PIv/Pn = 1,20; 1,40; 1,45; – w trzech pozostałych natomiast, przy stosunkach PIv/Pn jak wyżej, założono wcześniejsze uplastycznienie przekroju krytycznego w przęśle środkowym. Dwie belki typu B, IV których zastosowano maksymalne możliwe transformacje liniowe trasy cięgna sprężającego, dały dwa dodatkowe przypadki, porównywalne z odpowiednimi belkami typu A. Dla jednej z tych belek obliczenia przewidywały P1v/Pn = 1,44 z przegubem plastycznym wcześniej wykształconym nad podporą pośrednią, dla drugiej natomiast P1v/Pn = 1,48 z pierwszym przegubem plastycznym w przęśle. Badania wolnopodpartej belki typu O zaplanowano dla wyznaczenia rzeczywistego wykresu pracy krytycznego przekroju przęsłowego tj. ustalenia zależności moment – krzywizna. [przypisy: malowanie drzwi cena, styropian grafitowy czy warto, strop akermana ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: malowanie drzwi cena strop akermana styropian grafitowy czy warto