Meble Biurowe
Komfortowa architektura biurowej przestrzeni

NORMY PRACY I ZUZYCIE MATERIALOW PEDNYCH PRZY ROBOTACH CIAGNIKOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

NORMY PRACY I ZUŻYCIE MATERIAŁOW PĘDNYCH PRZY ROBOTACH CIĄGNIKOWYCH Normy pracy robót ciągnikowych ustanowione są dla każdego kraju i obwodu oddzielnie z uwzględnieniem ich przeciętnych warunków lokanych (glebowych, ukształtowania terenu, wielkości działek i osiągniętego poziomu wydajności pracy). W ramach ustalonych norm w republikach, krajach i obwodach , w zależności od warunków produkcyjnych, można te normy zwiększać lub zmniejszać w poszczególnych MTS do 15% . . . , a dyrektorom MTS zezwolono obniżać lub podwyższać zmianowe normy pracy w zależności od istniejących warunków na działkach rolnych do 10% z tym, że normy pracy całego MTS nie mogą być niższe od ustalonych dla danego MTS. Każdy kołchoz powinien znać zróżnicowane normy pracy robót ciągnikowych, ustanowione dla uprawy jego powierzchni. W zależności od wykonania tych norm i terminowego wykonania sezonowych robót rolnych z zachowaniem agrotechnicznych wymagań – należy zaliczać dniówki robotnikom brygad ciągnikowych. Uwaga. 1. Przy orce bez przedpłużków (w wypadku ich braku w MTS) normy podwyższa się o 10%. 2. Normy pracy ciągnika CzTZ S-65 ustala się o 100/0 wyższe w porównaniu do norm ciągnika CzTZ S-60. 3. Normy pracy ciągników gazogeneratorowych ustala się o 250f0 niższe od norm ciągnika CzTZ S-60 i STZ-NATL 4. Normy ciągnika Uniwersal przy specjalnych robotach: a) siew bawełny 4-rzędowym siewnikiem – 10 ha; 6-rzędowym siewnikiem – 15 ha, b) pierwsze i ostatnie kultywatorowanie bawełny 4-rzędowym kultywatorem: nawodnionego pola – 8 ha, nie nawodnionego – 10 ha; 6-rzędowym kultywatorem: pole nawodnione – 12 ha; nie nawodnione – 15 ha, c) drugie i następne kultywatorowanie bawełny 4-rzędowym kultywatorem; pole nawodnione – 17 ha, nie nawodnione 20 ha, d) wyoranie bruzd nawadniających – 12 ha, e) siew buraków cukrowych – 18 ha, f) walcowanie i przerywka – 18 ha, g) płytka podorywka – 17 ha, h) głęboka podorywka – 8 ha. Taki system stwarza zainteresowanie ludzi w podnoszeniu urodzajności kołchozowych pól i zapewnia lepszą jakość wykonania robót ciągnikowych. Dlatego też prawidłowe ustalenie zmianowych norm pracy, które by uwzględniały miejscowe warunki produkcyjne – jest bardzo ważne i odpowiedzialne. Zużycie materiałów pędnych zostało ujęte w normy tak samo, jak normy wydajności pracy oddzielnie dla każdego kraju i obwodu, na podstawie przeciętnych warunków pracy i w granicach ustalonych norm. Normy różnicuje się (in minus albo in plus) dla poszczególnych MTS i dla poszczególnych działek rolnych. Różnicowane normy powstają w zależności od długości zagonu, rodzaju, i stanu gleby, jej zachwaszczenia itd. Prawidłowe określenie zróżnicowanych norm nie pozwalające zarówno na nadmierne jak i zbyt małe zużycie paliwa, ma bardzo duże produkcyjne znaczenie. Przy nadmiernych normach traktorzyści nie przejawiają należy tego dążenia do polepszenia jakości robót i oszczędności paliwa, gdyż nawet źle wykonana praca nie wykazuje nadmiernego jego zużycia. Przy zbyt niskich normach traktorzyści także nie starają się poprawić jakości robót. i oszczędzać paliwa, gdyż przy lepszej jakości roboty, zużyje się więcej paliwa niż pozwalają na to za niskie normy. Jeżeli normy są za niskie, to traktorzyści przejawiają dążenie do pogorszenia jakości robót; na przykład – zmniejszenia głębokości orki. [więcej w: aranżacja domu, impregnacja betonu, przydomowe oczyszczalnie ścieków cena ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: aranżacja domu impregnacja betonu przydomowe oczyszczalnie ścieków cena