Strugi roznego rodzaju

Strugi rożnego rodzaju. Jeden z nich ma płytkę w kształcie zaokrąglonego ostrza szerokości od 30 - 35 mm, ustawionego pod kątem 450 do płaszczyzny struganej. Strug ten (zdzierak) jest używany do usuwania dużych nierówności i do przygotowania powierzchni pod dokładniejszą obróbkę. Do wyrównania powierzchni po obróbce zdzierakiem, jak również do strugania dość równych, gładkich powierzchni używany jest równiak. Ma on ostrze proste, szerokości 45 - 50 mm, ustawione pod kątem 450 - 48° do płaszczyzny strugania. Podczas strugania wióry nie łamią się, ...

Architektura i nowoczesne budownictwo - Farmville / AND-RÉ

Dzięki uprzejmości AND-RÉ portugalscy architekci AND-RÉ podzielili się z nami swoim projektem Farmville, za który otrzymali I nagrodę w konkursie na projekt nowej spółdzielni rolniczej w Paredes, Inkubator Projektowy i Domy Pracy na Żywo. Zobacz więcej zdjęć i opis architekta po przerwie. Projekt ten stanowi nowy etap konsolidacji przyszłości spółdzielni rolniczej Paredes. Poprzez integrację całego projektu. Paredes: Creative City for Design-Design Hub ., we współpracy z Urzędem Miasta Paredes, Spółdzielnia pełni inne funkcje kreatywnego i multidyscyplinarn...

Obciazenie filtrów gruntowych

Obciążenie filtrów gruntowych może być w przybliżeniu obliczone na podstawie BZT20 ścieków, przy założeniu, że tlen będzie wykorzystany w 50o/(f . Ciężar 1 m powietrza w przeciętnych warunkach atmosferycznych wy nosi 1250 G, a zawartość w nim tlenu 280 G = 0,2B kG. Na powierzchni 1 ha filtru gruntowego, po zalewie raz na dobę, zapas powietrza do głębokości l m wynosi 200J0, a objętość: 10000,1,0, 20%= 2000 m. W objętości tej zawartość tlenu: 2000 0,28 = 560 kG. Tlen ten może być wykorzystany w 50%, co stanowi 280 kG/ha. BZT5 ścieków bytowo-gospoda...

Ocena bólu pacjentów

Wiele uszkodzeń i awarii jest wynikiem niewłaściwego wykonania. Niewłaściwe wykonanie może dotyczyć etapu produkcji dźwigara. Na przykład: dźwigar strunobetonowy został sprężony przy wytrzymałości 150 -200 kGjcm2, a więc około dwukrotnie poniżej przewidzianej wytrzymałości. Oczywiście dźwigary uległy zarysowaniu przy pierwszym lepszym obciążeniu. Pewne przedsiębiorstwo zbroi płytę równoległoboczną o wymiarach boków w przybliżeniu podobnych. Na skutek pomyłki pręty rozdzielcze stają się głównymi i odwrotnie. Skutek nie dał na siebie czekać....

Najnowsze zdjęcia w galerii meblebiurowe.edu:

331#wapno gaszone cena , #malowanie drzwi cena , #styropian grafitowy czy warto , #strop akermana , #aranżacja domu , #impregnacja betonu , #przydomowe oczyszczalnie ścieków cena , #piec gazowy z zamkniętą komorą spalania , #kotły kondensacyjne ceny , #protokół odbioru przyłącza energetycznego ,